Οικονομικά στοιχεία

Για να δείτε τον Ισολογισμό 2014 κάνετε κλικ εδώ.

Για να δείτε τον Ισολογισμό 2013 κάνετε κλικ
εδώ.

Για να δείτε τον Ισολογισμό 2012 κάνετε κλικ εδώ.

  • MORRIS
  • F&U
  • UNITED
  • DAEWOO