2014 - Η εταιρία Αμοιρίδης-Σαββίδης συμπεριλήφθηκε στα Διαμάντια της ελληνικής οικονομίας για το 2014

  • MORRIS
  • F&U
  • UNITED
  • DAEWOO