09/07/2014 - Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Κωνσταντίνος Αμοιρίδης υπήρξε ομιλητής στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πωλήσεων <<Επιστροφή στο Μέλλον>>

  • MORRIS
  • F&U
  • UNITED
  • DAEWOO