2010 με 2012 - Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο

  • MORRIS
  • F&U
  • UNITED
  • DAEWOO