01/08/2009 - Η εταιρία Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε. συμπεριλήφθηκε στις μεγαλύτερες εμπορικές επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας

  • MORRIS
  • F&U
  • UNITED
  • DAEWOO