2006-2007 - Έρευνα της STAT BANK για τα διαμάντια του ελληνικού εμπορίου

  • MORRIS
  • F&U
  • UNITED
  • DAEWOO