15/02/2016 - Συνέντευξη του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρίας Κωνσταντίνου Αμοιρίδη, κατά τη συμμετοχή της εταιρείας μας στην 11η HORECA, που πραγματοποιήθηκε 12-15 Φεβρουαρίου 2016

 

  • MORRIS
  • F&U
  • UNITED
  • DAEWOO