12/02/18 - Συνέντευξη του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρίας κυρίου Αμοιρίδη Κωνσταντίνου στα πλαίσια της έκθεσης HORECA

  • MORRIS
  • F&U
  • UNITED
  • DAEWOO