Μετάβαση στη σελίδα της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

Πληροφορίες εγγύησης προϊόντων

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Κατηγορία Ψυγεία/Ντουλάπες
Διάρκεια εγγύησης 24 μήνες
Κάλυψη Επίσκεψη στο χώρο του πελάτη
Εξαίρεση Καμία
   
Κατηγορία Πλυντήρια/Στεγνωτήρια
Διάρκεια εγγύησης 24 μήνες
Κάλυψη Επίσκεψη στο χώρο του πελάτη
Εξαίρεση Καμία
   
Κατηγορία Ηλεκτρικές κουζίνες
Διάρκεια εγγύησης 24 μήνες
Κάλυψη Επίσκεψη στο χώρο του πελάτη
Εξαίρεση Καμία


ΨΥΞΗ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Κατηγορία Κλιματιστικά
Διάρκεια εγγύησης 24 μήνες
Κάλυψη Επίσκεψη στο χώρο του πελάτη
Εξαίρεση 5 ετής εγγύηση για τον συμπιεστή
   
Κατηγορία Θερμαντικές συσκευές
Διάρκεια εγγύησης 24 μήνες
Κάλυψη Παραλαβή/παράδοση από το χώρο του πελάτη ή απευθείας παραλαβή/παράδοση από τον πελάτη σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό κέντρο
Εξαίρεση 5ετής εγγύηση σε επιλεγμένες συσκευές (ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης)


ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
Κατηγορία Προιόντα καθαρισμού (ηλεκτρικές σκούπες, σκουπάκια φορητά)
Διάρκεια εγγύησης 24 μήνες
Κάλυψη Παραλαβή/παράδοση από το χώρο του πελάτη ή απευθείας παραλαβή/παράδοση από τον πελάτη σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό κέντρο
Εξαίρεση Εξαιρούνται της εγγύησης αναλώσιμα παρελκόμενα όπως φίλτρα, πλαστικά αξεσουάρ, σακούλες, μπαταρίες, κλπ


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Η παρούσα εγγύηση δεν επηρρεάζει ούτε αναιρεί τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών όπως αυτά προκύπτουν από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
2. Οι παραπάνω περίοδοι εγγύησης αποτελούν αποκλειστικά και μόνο ενδεικτική πληροφόρηση, και ενδέχεται να μεταβληθούν ανά πάσα στιγμή.
3. Η περίοδος εγγύησης έχει εφαρμογή από την ημερομηνία αγοράς από τον τελικό καταναλωτή.
4. Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά και μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα που τυχόν εμφανίζονται στην εκάστοτε συσκευή.
5. Η εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα είδη, όπως μπαταρίες, καλώδια κλπ.
6. Η ευθύνη της εταιρείας μας ως προς την κάλυψη εγγύησης περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στο κόστος επισκευής ή και την αντικατάσταση του προϊόντος. 
7. Οι παρακάτω περιστάσεις αποτελούν αιτία ακύρωσης της εγγύησης:
α) Εσφαλμένη χρήση, λανθασμένες ρυθμίσεις, ή αμέλεια από τον καταναλωτή
β) Επέμβαση στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (τεχνικό ή καταναλωτή)
γ) Βλάβη που προκύπτει από τη χρήση οικιακής συσκευής για επαγγελματικούς σκοπούς ή σε επαγγελματικούς χώρους.
δ) Βλάβη που οφείλεται σε λανθασμένη ή μη ενδεδειγμένη τοποθέτηση του προιόντος
ε) Κλήση για επιδιόρθωση σε συσκευή η οποία δεν φέρει είτε το σειριακό αριθμό της είτε το σχετικό παραστατικό αγοράς
στ) Βλάβη η οποία προκλήθηκε σε προιόντα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό με παρελκόμενα τα οποία δεν είναι ρητά εγκεκριμένα από την εταιρεία μας.
8. Το κόστος αποστολής/παραλαβής των προς επιδιόρθωση προιόντων επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον πελάτη, ο οποίος και ενημερώνεται λεπτομερώς πριν την αποστολή από το τεχνικό μας τμήμα
9. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή κατηγορίες προΐόντων, η εταιρεία μας ενδέχεται να παρέχει υπηρεσία δωρεάν αποστολής/παραλαβής προς επιδιόρθωση προιόντων από και προς το χώρο του πελάτη.


Για οποιαδήποτε πληροφορία τυχόν χρειαστείτε σχετικά με το προϊόν σας, μην διστάσετε να επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της εταιρίας μας.